Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miroslav Sekula Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Elena Urbančoková Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Andrea Bálintová Rozvrh
Učiteľka
andrea.balintova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Barbora Bartošová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.VZA
Vedie krúžok: Krúžok životného štýlu B
barbora.bartosova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Lívia Bolčová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
livia.bolcova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Eva Czaková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Chemický krúžok
eva.czakova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Miroslava Debnáriková Rozvrh
Učiteľka
miroslava.debnarikova@szslucnalc.sk
 
 
PhDr. Katarína Drugdová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci
katarina.drugdova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Adriana Filipiaková Rozvrh
Učiteľka
adriana.filipiakova@gmail.com
 
 
MUDr. Jana Gavorová Rozvrh
Učiteľka
jana.gavorova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Angelika Hergelová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
angelika.hergelova@gmail.com
 
 
PhDr. Lucia Hriňová Rozvrh
Učiteľka
lucia.hrinova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Iveta Hrušková Rozvrh
Učiteľka
iveta.hruskova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Beáta Jurigová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.VZA
Vedie krúžok: Krúžok životného štýlu A
beata.jurigova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Monika Kašinová Rozvrh
Učiteľka
monika.kasinova147@gmail.com
 
 
MUDr. Olina Kovácsiková Rozvrh
Učiteľka
olga.kovacsikova@szslucnalc.sk
 
 
MUDr. Pavel Križo Rozvrh
Učiteľ
pavel.krizo@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Marián Krupčiak Rozvrh
Učiteľ
marian.krupciak@gmail.com
 
 
PhDr. Iveta Matúšková-Jánošíková Rozvrh
Učiteľka
iveta.janosilova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Daša Murínová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Folklórny krúžok
Vedie krúžok: Krúžok životosprávy B
dasa.murinova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Ladislav Nagy Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
ladislav.nagy@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Mária Pápaiová Rozvrh
Učiteľka
maria.papaiova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Kristína Paúková Rozvrh
Učiteľka
kristina.paukova@szslucnalc.sk
 
 
MUDr. Martina Péterová Rozvrh
Učiteľka
martina.peterova@szslucnalc.sk
 
 
PhDr. Miroslava Sekulová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Krúžok životosprávy A
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
miroslava.sekulova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Marian Skrutek Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Športový krúžok
marian.skrutek@szslucnalc.sk
 
 
MUDr. Iveta Stanová Rozvrh
Učiteľka
iveta.stanova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Jana Stieranková Rozvrh
Učiteľka
jana.urbanova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Jana Škorňová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Krúžok SOČ
jana.skornova@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Miroslav Šuran Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
miroslav.suran@szslucnalc.sk
 
 
Mgr. Ivan Urbančok Rozvrh
Učiteľ
ivan.urbancok@szslucnalc.sk

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
    Lúčna 2, 984 17 Lučenec
  • +421 47 4330237

Fotogaléria