Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Nagy
Učebňa učebňa č. 5
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Angelika Hergelová
Učebňa učebňa č. 6
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Bolčová
Učebňa učebňa č. 10
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Katarína Drugdová
Učebňa učebňa č. 9
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Šuran
Učebňa učebňa č. 7
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Škorňová
Učebňa učebňa č. 8
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Miroslava Sekulová
Učebňa učebňa č. 12
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Murínová
Učebňa učebňa č. 13
I.VZA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Jurigová
Učebňa učebňa MAT FYZ
II.VZA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Bartošová

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
    Lúčna 2, 984 17 Lučenec
  • +421 47 4330237

Fotogaléria